Barbora Gavláková

Barbora Gavláková vystudovala bakalářský a magisterský obor Klasická archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž od akademického roku 2012/2013 studuje doktorské studium. Ve své bakalářské i magisterské práci se věnovala zemědělským farmám na Krymu. Její disertační práce na téma Porovnání života na choře řeckých kolonií v jižní Itálii a na západním pobřeží Krymu plynule navazuje na předchozí práce diplomové a zaměřuje se na komplexní zdokumentování každodenního života řeckého venkovského obyvatelstva na zmiňovaných lokalitách, zahrnující studium obytných staveb na choře, strukturu zemědělských pozemků, výzkumy nekropolí, palynologických analýz apod. V akademickém roce 2013/2014 byla na semestrální studijní stáži v Dánsku na Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund – Klassisk Arkæologi pod vedením profesora Vladimira F. Stolby, Dr. phil.

https://cuni.academia.edu/BarboraGavláková

Publikace

    Vyučované předměty

      Úvod > O ústavu > Doktorandi > Barbora Gavláková