Calendar

Dub
12
St
H. Popov (Sofia): „Ada Tepe. Dating the Late Bronze Age gold mine“
Dub 12 @ 16:00
Kvě
3
St
O. Mariaud (Grenoble): „From princes to city-state. Social structures and cultural interactions in Bodrum peninsula, XIth-VIth century BC“
Kvě 3 @ 16:00
Kvě
10
St
P. Milo (Brno): „Pliska a Preslav. Aktuálny výskum metropol včasnostredovekého Bulharska“
Kvě 10 @ 16:00
Bře
6
St
G. Puschnigg (IFI ÖAW Wien): „From Persians to Parthians in central Asian archaeology: a view from Turkmenistan“
Bře 6 @ 16:30 – 18:00
Dub
3
St
J. Markiewicz (Uniwersytet Wrocławski): „Items and ideas: on contact zones between the La Tène world and the north“
Dub 3 @ 16:30 – 18:00
Dub
10
St
M. Daňová (Trnavská univerzita): „Rímsky vojenský tábor v Iži a jeho spojenie s Brigetiom“
Dub 10 @ 16:30 – 18:00
T. Kolon (Trnavská univerzita): „Neskoroantické rezidence germánských elít v barbariku (interpretácia a datovanie na príklade lokality Bratislava-Podunajské Biskupice)“
Dub 10 @ 16:30 – 18:00
Úvod > Calendar