Video manuál pro reflektivní práci s předpojatostí

Cílem tohoto videa je podnítit archeology k přemýšlení o předpojatosti a nabídnout konkrétní možnosti jejího reflektování. Celou věc si představíme na příkladu toho nejběžnějšího archeologického artefaktu – keramické vázy. Místo ní by zde ale mohla figurovat jakákoliv jiná věc, myšlenkový koncept, ale třeba i prožitek. Téma předpojatosti je univerzální. Video je určeno jak studentům archeologie, a jiných humanitních oborů, tak archeologickým profesionálům, ať už pracují v terénu, muzeu nebo na Akademii věd. Přemýšlení o přemýšlení nám může lépe pochopit, co vše vstupuje do našeho bádání, jak ho to ovlivňuje a v neposlední řadě nám může pomoci se i lépe zorientovat ve svém vlastním životě.

Úvod > Nástěnka > Video manuál pro reflektivní práci s předpojatostí