Archeologické výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2021 

 

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční prezentaci aktivit České archeologické expedice v Uzbekistánu, v úterý 30.11. 2021 od 16:30 prostřednictvím MS Teams.

Pro připojení, prosím využijte tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA5NmQ2NWUtYzA5YS00MDVhLTgxMjctYWM2MTY0OGZhZjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%228e0a1201-f151-462c-b814-324739397473%22%7d

Úvod > Nástěnka > Archeologické výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2021