Přednáška J. Beneše „Co se peklo na Ochridu? Komplexní analýza odkrývá funkci neolitických pekáčů z nákolní osady Ustie na Drim, Severní Makedonie“

Úvod > Nástěnka > Přednáška J. Beneše „Co se peklo na Ochridu? Komplexní analýza odkrývá funkci neolitických pekáčů z nákolní osady Ustie na Drim, Severní Makedonie“