Zemřel profesor Jan Bouzek

S velkou lítostí vám oznamujeme, že dne 3. 11. 2020 zesnul náš drahý učitel, kolega a přítel profesor Jan Bouzek.

 

Jan Bouzek se narodil 17. 2. 1935 v Praze, vystudoval prehistorickou a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se v roce 1958 stal asistentem, v roce 1962 odborným asistentem; v roce 1966 získal titul CSc. a roku 1967 PhDr. V letech 1967–1968 byl stipendistou Humboldtovy nadace na univerzitě v Tübingenu, na přelomu let 1968–1969 obhájil první habilitační práci, ale habilitační řízení bylo zrušeno. Roku 1980 obhájil druhou práci, v roce 1983 byl jmenován docentem, 1991 profesorem, 1992 získal hodnost DrSc.

V letech 1969–1991 řídil oddělení klasické archeologie v Národním muzeu v Praze. Od prosince 1989 do ledna 1991 byl proděkanem Filozofické fakulty UK, v letech 1993–2001 ředitelem a do roku 2012 zástupcem ředitele Ústavu pro klasickou archeologii, který fakticky vedl (i když nemohl být úředně pověřen) od roku 1969 spolu s Galerií antického umění v Hostinném a Muzeem antického sochařství a architektury v Litomyšli. Přednášel i na Fakultě humanitních studií UK.

S Drahomírem Kouteckým organizoval řadu výzkumů v severozápadních Čechách a na Moravě. V zahraničí dokončoval projekty započaté A. Salačem v Kýme v Turecku a na Samothráce v Řecku, vedl výkopy v rámci projektů UNESCO v Anuradhapuře (Srí Lanka) a Bejrútu (Libanon). Dlouhodobě se zabýval výzkumem řecké kolonie Pistiros v Bulharsku.

Přednášel v Archeologickém ústavu James Eliot Norton Memorial v USA a byl hostujícím profesorem na univerzitách v Minnesotě, Tübingenu, ve Vídni, v Salcburku, v Montpellieru a na École Pratique des Hautes Études v Paříži; přednášel též na Masarykově univerzitě v Brně, na Komenského univerzitě v Bratislavě a na Opolské univerzitě v Polsku.

Dlouhodobě se věnoval vztahům mezi střední Evropou a Středomořím, především v době bronzové a železné, intenzivně se ale zabýval i Balkánskou prehistorií a thrákologií, římskou provinciální archeologií ve střední Evropě a antickým tradicím v evropském a českém umění. Byl vědcem s interdisciplinárním přesahem do filozofie a antropologie. Za desítky let působení na Filozofické fakultě byl učitelem a mentorem několika generací klasických archeologů.

Sit tibi terra levis!

 

Smuteční sdelení rodiny

Úvod > Nástěnka > Zemřel profesor Jan Bouzek