BZK a SZZK v září 2019

Bakalářské a magisterské státní zkoušky z oboru klasická archeologie se budou konat 2. a 3. září 2019. Bakalářské a diplomové práce je možné odevzdat po předchozí domluvě přímo vedoucímu diplomové či bakalářské práce nebo v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 14:00 hod. na sekretariátu ÚKAR (viz Prázdninový provoz ÚKAR), případně do přihrádky ÚKAR v podatelně FF UK (hlavní budova, přízemí, místnost č. 31, pondělí až pátek 9:00-12:00 a 13:00-14:30 hod)., nejlépe do 2. 8. 2019 (tj. měsíc před konáním BZK a SZZK v září 2019).

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK v září 2019