Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Šerabádská oáza

Šerabádská oáza


Ústav pro klasickou archeologii FF UK realizoval v Šerabádské oáze (okres Šerabad, Surchanarijská oblast, jižní Uzbekistán) dva výzkumné projekty.


1) Archeologický výzkum na lokalitě Džandavláttepa probíhající v letech 2002–2006.

Jandavlattepa

 

2) Na něj navazující extensivní archeologické mapování v Šerabádské oáze probíhajícíc v letech 2008–2011 s cílem sestavit archeologickou mapu regionu.

extenzivní prospekce