Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Sbírky

Sbírka odlitků antických soch

Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je vlastníkem rozsáhlé a historicky cenné sbírky odlitků antické plastiky. Kolekce vznikala převážně na konci 19. a začátkem 20. století nákupy z evropských muzeí.
Univerzitní sbírka patří k největším a nejkvalitnějším svého druhu ve střední Evropě. Dnes zahrnuje 550 položek z původních 800 kusů a souvisle mapuje vývoj řeckého a římského sochařství od archaického období do 2. století n. l.
Vedle nesporného významu uměleckého a historického obsahuje i několik dodnes uznávaných rekonstrukcí antických sousoší provedených v 19. století profesorem Wilhelmem Kleinem (Athéna a MarsyasVyzvání k tanci) a také odlitky dnes již nedostupných či ztracených originálů (Fauvelova deska, portréty Homéra, Vilonia a Hadriána).
 
Část sbírky je veřejnosti zpřístupněna v Galerii antického umění v Hostinném a nově v expozici Okouzleni antikou na zámku Duchcov.

Podívejte se jak BOHOVÉ OPUSTILI ÚSTÍ


Více informací a aktualit.

Aktuality ÚKAR

Knihovna je ve čtvrtek 24. 4. 2018 z důvodu konání rigorózního řízení zavřená.

20. duben 2018

Ústav pro archeologii FF UK v Prazesi Vás dovoluje pozvat na 99. KULATÝ STŮL.

doc. Mgr....

26. březen 2018

se ruší. 

25. březen 2018

Státní rigorózní zkouška Mgr. Andrey Krahulcové se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 10:00 hod. v...

08. březen 2018