Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Projekty

Probíhající projekty

Hlavní projekty posledních let byly realizovány v Bulharsku, Egyptě a Uzbekistánu, perspektivním směrem bádání se nově jeví problematika Egejské oblasti v době bronzové.

Bulharsko

Prof. Bouzek vede dlouhodobý projekt archeologického výzkumu řeckého emporia Pistiros na thráckém území v dnešním Bulharsku. Nově probíhá česko-bulharská expedice na lokalitě Jurta - Strojno v Jambolském regionu (Mgr. P. Tušlová a Mgr. B. Weissová).

Egejská oblast (zejm. Řecko a Turecko)

Doc. Pavúk se ve svých projektech dlouhodobě zaměřuje na studium keramiky a společnosti doby bronzové v dané oblasti.

Egypt

Doc. Jiří Musil realizuje spolu se studenty a externími odborníky výzkum v egyptské Západní poušti.

Uzbekistán

Výzkum materiální kultury antického období v Baktrii je předmětem zájmu česko-uzbecké expedice v jižním Uzbekistánu. V současnosti jde o komplexní výzkum historie osídlení podhůří Kugitangu. Součástí projektů byl také výzkum lokality Džandavláttepa a mapování památek šerabádského okresu.

Česká republika

V letech 2013 – 2014 realizoval Ústav pro klasickou archeologii FF UK výzkum na lokalitě Hrdly. 

Aktuality ÚKAR

Knihovna je ve čtvrtek 24. 4. 2018 z důvodu konání rigorózního řízení zavřená.

20. duben 2018

Ústav pro archeologii FF UK v Prazesi Vás dovoluje pozvat na 99. KULATÝ STŮL.

doc. Mgr....

26. březen 2018

se ruší. 

25. březen 2018

Státní rigorózní zkouška Mgr. Andrey Krahulcové se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 10:00 hod. v...

08. březen 2018