Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Projekty

Probíhající projekty

Hlavní projekty posledních let byly realizovány v Bulharsku, Egyptě a Uzbekistánu, perspektivním směrem bádání se nově jeví problematika Egejské oblasti v době bronzové.

Bulharsko

Prof. Bouzek vede dlouhodobý projekt archeologického výzkumu řeckého emporia Pistiros na thráckém území v dnešním Bulharsku. Nově probíhá česko-bulharská expedice na lokalitě Jurta - Strojno v Jambolském regionu (Mgr. P. Tušlová a Mgr. B. Weissová).

Egejská oblast (zejm. Řecko a Turecko)

Doc. Pavúk se ve svých projektech dlouhodobě zaměřuje na studium keramiky a společnosti doby bronzové v dané oblasti.

Egypt

Doc. Jiří Musil realizuje spolu se studenty a externími odborníky výzkum v egyptské Západní poušti.

Uzbekistán

Výzkum materiální kultury antického období v Baktrii je předmětem zájmu česko-uzbecké expedice v jižním Uzbekistánu. V současnosti jde o komplexní výzkum historie osídlení podhůří Kugitangu. Součástí projektů byl také výzkum lokality Džandavláttepa a mapování památek šerabádského okresu.

Česká republika

V letech 2013 – 2014 realizoval Ústav pro klasickou archeologii FF UK výzkum na lokalitě Hrdly. 

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality