Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Podhůří Kugitangu

Podhůří Kugitangu


Po krátkých výkopových pracích (2014) na kurganu Kajrit bylo zahájeno několik výzkumných projektů, které se soustředily na rekonstruování historického vývoje ve stepním pásmu v podhůří Kugitangských hor (okres Šerabad, Surkhandarijská oblast, jižní Uzbekistán).  Aktivity česko-uzbecké expedice se tak přenesly z nížin, kde probíhal výzkum v předešlých letech (Džandavláttepa, archeologické mapování v okrese Šerabád) do podhorské oblasti v Pašchurtské kotlině.

Projekty v podhůří Kugitangu

 

1) Archeologický výzkum sídliště Burgut Kurgan z rané doby železné (kultury Jáz I)

Burgut Kurgan

 

2) Archeologické prospekce v oázách zaměřené na proměny a dynamiku osídlení v jednotlivých obdobích minulosti

Oazy

 

3) Prospekce ve stepi zaměřené na archeologické mapování krajiny v podhůří Kugitangu

Prospekce ve stepi

 

4) Dokumentace skalních rytin a detekce nových potenciálních míst se skalním uměním

Rytina

 

5) Mapování kurganových pohřebišť a jejich bližší zkoumání

Kurgan

 

6) Zjišťovací výzkum v jeskyni Kaptar Kamar

Kaptar Kamar

 

Více informací o projektech si můžete přečíst také ve zprávách z jednotlivých sezón výzkumu (2015, 2016, 2017)