Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

7. studentská mezinárodní vědeckou konferenci KAR FF ZČU

Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Vás srdečně zve na

7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci KAR FF ZČU

v Plzni
s podtitulem

Archeologie objeveného

konference bude probíhat v prostorách Západočeského muzea v Plzni
ve dnech 25. – 26. 10. 2016

Datum platnosti: 
30. září 2016

Aktuality ÚKAR

Aktualizovanou dobu knihovny v ZS 2018/2019 najdete v sekci Knihovna.

27. září 2018