Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Petra Zvířecí

Petra Zvířecí absolvovala magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2011. Od roku 2013 je doktorandkou na Ústavu pro klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Zaměřuje se na antickou medicínu, farmakologii, ikonografii a symboliku rostlin v řeckém a římském umění. Ve své dizertační práci se zabývá starověkými léčivy rostlinného původu, jejich výrobou a užitím. Dále se věnuje odkazům antického lékařství v dnešním lidovém léčitelství a alternativní medicíně.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality