Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Martina Kramerová

Martina Kramerová získala v letech 2007 – 2012 bakalářský i magisterský titul v oboru klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od akademického roku 2012/2013  studuje pod vedením prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc. doktorský program. Zabývá se především berberskými severoafrickými kmeny a jejich pohřební architekturou, a také římskou stopou v dané oblasti. Ve své diplomové práci se zaměřila na vybrané berberské kmeny v severní Africe a jejich pohřební monumenty, v disertační práci pojednávající o numidských funerálních stavbách a jejich následovnících z řad severoafrických římských hrobek a raně středověkých berberských djedarů na toto téma plynně navazuje. Pokouší se především o nejnovější a nejpřehlednější charakteristiku numidských královských hrobek z hlediska architektury i výzdoby a zpracování jejich stylových pokračovatelů na území severní Afriky. V roce 2014 získala na výzkum této problematiky finanční podporu od Grantové agentury UK.

Aktuality ÚKAR

Otevírací doba knihovny je v období 11. - 19. 10. 2018 z důvodu exkurze otevřená takto: pondělí...

10. říjen 2018

Aktualizovanou dobu knihovny v ZS 2018/2019 najdete v sekci Knihovna.

27. září 2018