Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Martina Kramerová

Martina Kramerová získala v letech 2007 – 2012 bakalářský i magisterský titul v oboru klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od akademického roku 2012/2013  studuje pod vedením prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc. doktorský program. Zabývá se především berberskými severoafrickými kmeny a jejich pohřební architekturou, a také římskou stopou v dané oblasti. Ve své diplomové práci se zaměřila na vybrané berberské kmeny v severní Africe a jejich pohřební monumenty, v disertační práci pojednávající o numidských funerálních stavbách a jejich následovnících z řad severoafrických římských hrobek a raně středověkých berberských djedarů na toto téma plynně navazuje. Pokouší se především o nejnovější a nejpřehlednější charakteristiku numidských královských hrobek z hlediska architektury i výzdoby a zpracování jejich stylových pokračovatelů na území severní Afriky. V roce 2014 získala na výzkum této problematiky finanční podporu od Grantové agentury UK.

Aktuality ÚKAR

BZK z oboru klasická archeologie: 3. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C....

04. červenec 2018

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci a srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

25. červen 2018