Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Martina Kramerová

Martina Kramerová získala v letech 2007 – 2012 bakalářský i magisterský titul v oboru klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od akademického roku 2012/2013  studuje pod vedením prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc. doktorský program. Zabývá se především berberskými severoafrickými kmeny a jejich pohřební architekturou, a také římskou stopou v dané oblasti. Ve své diplomové práci se zaměřila na vybrané berberské kmeny v severní Africe a jejich pohřební monumenty, v disertační práci pojednávající o numidských funerálních stavbách a jejich následovnících z řad severoafrických římských hrobek a raně středověkých berberských djedarů na toto téma plynně navazuje. Pokouší se především o nejnovější a nejpřehlednější charakteristiku numidských královských hrobek z hlediska architektury i výzdoby a zpracování jejich stylových pokračovatelů na území severní Afriky. V roce 2014 získala na výzkum této problematiky finanční podporu od Grantové agentury UK.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality