Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Jana Kopáčková

Jana Kopáčková absolvovala magisterské studium oboru Klasická archeologie na FF UK v Praze. Ve svém studiu se zaměřila na římsko-provinciální archeologii. V tomto tématu pokračuje i v rámci doktorského studia. Ve své dizertaci s názvem Sociální a ekonomická situace venkova v římské provincii Dalmatia a na území Histrie v 1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l. se zaměřila na vztah civilního osídlení a zemědělství.

V roce 2014 absolvovala měsíční studijní stáž na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem pod vedením Priv.-Doz. S. Ortisi. V roce 2015 díky stipendiu od Schnabel Stiftung absolvovala semestrální studijní stáž na Univerzitě v Hamburku pod vedením Prof. M. Seifert. Během studia se zúčastnila archeologických vykopávek v Makedonii, Chorvatsku a Německu.

 

https://cuni.academia.edu/JanaKopackova

Aktuality ÚKAR

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci v srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

17. srpen 2018

BZK z oboru klasická archeologie: 3. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C....

04. červenec 2018

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci a v srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

25. červen 2018