Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Jana Kopáčková

Jana Kopáčková absolvovala magisterské studium oboru Klasická archeologie na FF UK v Praze. Ve svém studiu se zaměřila na římsko-provinciální archeologii. V tomto tématu pokračuje i v rámci doktorského studia. Ve své dizertaci s názvem Sociální a ekonomická situace venkova v římské provincii Dalmatia a na území Histrie v 1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l. se zaměřila na vztah civilního osídlení a zemědělství.

V roce 2014 absolvovala měsíční studijní stáž na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem pod vedením Priv.-Doz. S. Ortisi. V roce 2015 díky stipendiu od Schnabel Stiftung absolvovala semestrální studijní stáž na Univerzitě v Hamburku pod vedením Prof. M. Seifert. Během studia se zúčastnila archeologických vykopávek v Makedonii, Chorvatsku a Německu.

 

https://cuni.academia.edu/JanaKopackova

Aktuality ÚKAR

BZK a SZZK z oboru klasická archeologie se budou konat 19. a 21. 6. 2017 od 10:00 hod. v...

19. květen 2017

Sraz na zkoušku z Muzeologie je vždy v 9:15 hod.(viz SIS), a to ve vrátnici Nové budovy...

16. květen 2017

Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v PlzniVás srdečně zve na

...
21. duben 2017