Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Viktoria Čisťakova (Chystyakova)

Viktoria Čisťakova se v rámci své diplomové práce  zaměřila na problematiku římského venkovského osídlení na území současného Bulharska. Od roku 2012 je doktorandkou na Ústavu pro klasickou archeologii a ve své práci se zabývá otázkou hospodářského rozvoje a výrobními aktivitami v kontextu venkovského osídlení na území provincie Moesie Inferior. V roce 2014 se zapojila do výzkumného týmu na lokalitě Strojno (Bulharsko), v jehož rámci zpracovává antické sklo a kovové nálezy.

Od roku 2014 pracuje na pozici kurátorky archeologické sbírky pro dobu halštatskou v Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Je řešitelem dílčího výzkumného projektu „Hradiště Minice – povrchová prospekce a zpracováni archeologického materiálu“. Rovněž se zabývá popularizačními aktivitami pro veřejnost.

 

https://cuni.academia.edu/ViktoriaChystyakova

Aktuality ÚKAR

BZK z oboru klasická archeologie: 3. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C....

04. červenec 2018

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci a srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

25. červen 2018