Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Barbora Gavláková

Barbora Gavláková vystudovala bakalářský a magisterský obor Klasická archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž od akademického roku 2012/2013 studuje doktorské studium. Ve své bakalářské i magisterské práci se věnovala zemědělským farmám na Krymu. Její disertační práce na téma Porovnání života na choře řeckých kolonií v jižní Itálii a na západním pobřeží Krymu plynule navazuje na předchozí práce diplomové a zaměřuje se na komplexní zdokumentování každodenního života řeckého venkovského obyvatelstva na zmiňovaných lokalitách, zahrnující studium obytných staveb na choře, strukturu zemědělských pozemků, výzkumy nekropolí, palynologických analýz apod. V akademickém roce 2013/2014 byla na semestrální studijní stáži v Dánsku na Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund - Klassisk Arkæologi pod vedením profesora Vladimira F. Stolby, Dr. phil.

 

https://cuni.academia.edu/BarboraGavláková

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality