Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Barbora Gavláková

Barbora Gavláková vystudovala bakalářský a magisterský obor Klasická archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž od akademického roku 2012/2013 studuje doktorské studium. Ve své bakalářské i magisterské práci se věnovala zemědělským farmám na Krymu. Její disertační práce na téma Porovnání života na choře řeckých kolonií v jižní Itálii a na západním pobřeží Krymu plynule navazuje na předchozí práce diplomové a zaměřuje se na komplexní zdokumentování každodenního života řeckého venkovského obyvatelstva na zmiňovaných lokalitách, zahrnující studium obytných staveb na choře, strukturu zemědělských pozemků, výzkumy nekropolí, palynologických analýz apod. V akademickém roce 2013/2014 byla na semestrální studijní stáži v Dánsku na Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund - Klassisk Arkæologi pod vedením profesora Vladimira F. Stolby, Dr. phil.

 

https://cuni.academia.edu/BarboraGavláková

Aktuality ÚKAR

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci v srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

17. srpen 2018

BZK z oboru klasická archeologie: 3. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C....

04. červenec 2018

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci a v srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

25. červen 2018