Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Marián Matys

Marián Matys vystudoval magisterské studium klasické archeologie na FF UK v Praze. Tématem jeho doktorského studia je archeologie Kypru a její vztah k České Republice. Samotné studium je děleno do tří částí. První část tvoří zpracování sbírek kypriatik, které se nalézají na území České Republiky. Druhá se zabývá komparací se sbírkami nacházejícími se v sousedních zemích, které jsou v blízkém historickém vztahu s ČR. Třetí část je zaměřena na revizi materiálu nalezeného při prospekci lokality Knidos – Akrotiri na Kypru, kterou provedl prof. Bouzek v roce 1972. Od roku 2006 spolupracuje na výzkumu řeckého emporia Pistiros v Bulharsku, kde se zaměřuje na zpracování řeckých lamp a černě listrované keramiky. K dalším zájmům patří antické tradice v architektuře, zejména konce 18. a první poloviny 19. století.

 

https://cuni.academia.edu/MarianMatys

Aktuality ÚKAR

Otevírací doba knihovny je v období 11. - 19. 10. 2018 z důvodu exkurze otevřená takto: pondělí...

10. říjen 2018

Aktualizovanou dobu knihovny v ZS 2018/2019 najdete v sekci Knihovna.

27. září 2018