Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Petra Tušlová

Petra Tušlová se ve své magisterské práci zaměřila na vývoj metodiky systematické povrchové prospekce a její aplikaci v jižním Uzbekistánu, a to v rámci dvouletého projektu, který zde vedla. Současně se účastnila výzkumů v Bulharsku, které vyústily do její dizertační práce, zaměřené na studium a typologický vývoj římské keramiky v jihovýchodní Thrákii. V roce 2014 začala ve spolupráci s Regionálním Historickým Museem v Jambolu archeologický výzkum na římské lokalitě Strojno, v obci Elhovo (http://ukar.ff.cuni.cz/strojno). V rámci projektů ÚKAR se dále účastnila výzkumu v Pistiru (2008 – 2014), z něhož zpracovávala řecké a černomořské transportní amfory. Mezi další odborné aktivity patří účast na projektu Tundzha Regional Archaeological Project (TRAP) a archeologických výzkumech v Itálii, Makedonii a Rumunsku.

 

https://cuni.academia.edu/PetraTušlová

Aktuality ÚKAR

BZK z oboru klasická archeologie: 3. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C....

04. červenec 2018

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci a srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

25. červen 2018