Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Petra Tušlová

Petra Tušlová se ve své magisterské práci zaměřila na vývoj metodiky systematické povrchové prospekce a její aplikaci v jižním Uzbekistánu, a to v rámci dvouletého projektu, který zde vedla. Současně se účastnila výzkumů v Bulharsku, které vyústily do její dizertační práce, zaměřené na studium a typologický vývoj římské keramiky v jihovýchodní Thrákii. V roce 2014 začala ve spolupráci s Regionálním Historickým Museem v Jambolu archeologický výzkum na římské lokalitě Strojno, v obci Elhovo (http://ukar.ff.cuni.cz/strojno). V rámci projektů ÚKAR se dále účastnila výzkumu v Pistiru (2008 – 2014), z něhož zpracovávala řecké a černomořské transportní amfory. Mezi další odborné aktivity patří účast na projektu Tundzha Regional Archaeological Project (TRAP) a archeologických výzkumech v Itálii, Makedonii a Rumunsku.

 

https://cuni.academia.edu/PetraTušlová

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality