Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

COLLOQUIUM AUGUSTUM

Ústav pro klasickou archeologii FF UK

Ústav řeckých a latinských studií FF UK

Archaia o.p.s.

 vás srdečně zvou na

 COLLOQVIVM AVGVSTVM

  konané u příležitosti dvoutisíciletého výročí úmrtí prvního římského císaře Augusta. Kolokvium a doprovodné akce zhodnotí a přiblíží význam osobnosti, která měnila a změnila svět. Příspěvky se zaměří na otázku, v čem tkví Augustův odkaz pro uplynulá dvě tisíciletí, pro naši současnost i budoucnost.

      

V pátek 20. června 2014 od 9:00 hod. ve velké aule budovy FF UK na náměstí Jana Palacha v Praze zhodnotí setkání domácích odborníků vliv tohoto muže na jeho současnost i věky pozdější.

 

V sobotu 21. června 2014 od 10:00 hod. v archeoparku Liboc (ul. V domcích 29, Praha 6) proběhne za přítomnosti udatných příslušníků desáté legie „Dies romanus - Ŕímský den“ s římskou kuchyní, hrami a tryznou za zbožštělého císaře.

 

 

COLLOQVIVM AVGVSTVM

program: pátek 20. 6. 2014 - budova FF UK,

nám. Jana palacha 2, velká aula

9:00 zahájení

9:10  Petr Juřina: Augustus, poněkud opomíjený „otec (společné evropské) vlasti“

9:30  Václav Marek: Octavianus a Augustus: proměna osobnosti

9:50  Stanislava Kučová: Gaius Cilnius Maecenas, Augustův Etrusk 

10:10 Pavel Titz: Augustův Romulus a Romulův Augustus

10:30             diskuse a přestávka

10:50 Petr Juřina: Kosmický rozměr Augustovy imperiální propagandy

11:10 Jan Bouzek: Augustus a římské ctnosti

11:30 Ivan Prchlík: Augustus a jeho soupis celého světa. kdy, proč,  jak  a vůbec-li? 

11:50 Zdeněk Beneš: Císařská tradice ve starší české historiografii

12:10 diskuse a přestávka na oběd

13:30 Jiří Musil:  Střední  Evropa v kontextu Aaugustovy zahraniční politiky 

13:50 Eduard Droberjar: Augustus a Marobud 

14:10 Karel Kůt: Otázka římské vojenské přítomnosti na lokalitě Hrdly 

14:30 Patrik Líbal: Augustus mlčící či hovořící? Augustovský obraz a odkaz v českém novověkém umění

14:50         diskuse a zakončení setkání

 

 COLLOQVIVM AVGVSTVM

 »Dies romanus - Římský den«

Archeopark Liboc (V domcích XXIX, Praha VI) bude veřejnosti otevřen od X hodin (Vstupné: dospělí Kč L,-; děti do XIV let včetně zdarma)

Program dne

 • od X:00 - Apotheosa Augusti
  • Chvalořeči nad pohřební hranicí císaře
  • Augustovo vyzdvižení mezi bohy
  • Přehlídka legií k poctě božského augusta
  • Dobová avšak čerstvá krmě římská i barbarská

 

 • od XIII:00 – Ludi Augusti
  • Zábava i poučení pro děti i dospělé
  • Vystoupení legionářů a gladiátorské hry v místní aréně
  • Gladiátorská školička pro děti
  • Hry a ukázky ze života antické společnosti
  • Dobová leč čerstvá krmě římská i barbarská 

Detailní informace a poloha archeoparku na www.archaia.cz

Aktuality ÚKAR

SZZK a BZK z klasické archeologie se konají 14. června 2018, místnost č. 340/C, Celetná 20.

14. květen 2018