Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Uzbekistán - novinky

Novinky k projektům v Uzbekistánu

16.11.2016 - tiskovka České zázraky k novým pořadům ČT o vědě (závěrečná část k Uzbekistánu), k témuž tématu web Akademie věd a ještě tiskovina vydaná u této příležitosti

15.11.2016 - rozhovor o výsledcích letošní expedice na čt24 v čase 7:20

24.-26.10.2016 V rámci konference "Art and Religions in Pre-Islamic Central Asia" v Manggha Museum of Japanese Art and Technology v Krakově jsme přednesli dva příspěvky: Anna Augustinová, Ibexes on the Black Stones: New Petroglyphs in Surkhandarya (South Uzbekistan); Ladislav Stančo, Shapulat Shaydullaev, The First of the Good Lands: New Archaeological Data on Early Zoroastrianism?

11.10.2016 - náš projekt "Na hoře Oxyartově: detekce pevností a refugií z doby Alexandra Velikého ve Střední Asii" bude v příštích dvou letech podpořen NEURON IMPULSEM Nadačního fondu Neuron, více 

29.8.2016 - rozhovor s Petrem Horkým na ČR dvojce mimo jiné o jeho natáčení s námi

20.8. - 19.9.2016 proběhla další sezóna výzkumu v jižním Uzbekistánu

27.5.2016 - proběhlo na Filosofické fakultě UK námi oragnizované kolokvium Vítr stepí, hradby oáz: Příspěvky k archeologii střední Asie, kde zazněly příspěvky věnující problematice Střední Asie v oblasti archeologické, jazykovědné, historické i etnologické

22.4.2016 - výsledky poslední sezóny výzkumu byly prezentovány Annou Augustinovou a Jakubem Havlíkem v rámci 16. ročníku orientalistického kolokvia "Orientala Antiqua Nova" v Plzni 

duben 2016 - finance na pokračovaní expedice se podařilo získat díky podpoře dvou grantových projektů:   1) GAUK (Dynamika historického osídlení stepního pásma v podhůří Kugitangu (jižní Uzbekistán) 2016-2017 

2) Vnitřní Grant FF UK (Skalní rytiny v Surchandarijské oblasti (jižní Uzbekistán)2016-2017 

2.2.2016 - rozhovor s Jakubem Havlíkem a Johanou Tlustou

3.12.2015 - na FF UK proběhla velká prezentace našich letošních výzkumů a jejich výsledků

1.12.2015 - vyšel krásný kalendář s tématikou české expedice v Uzbekistánu

29.11.2015 - Rozhovor s L. Stančem a A. Augustinovou v pořadu Planetárium na rádiu ČR Sever

18.11.2015 - Stručně k výsledkům práce v této sezóně

12.11.2015 - Svět už o nás ví

10.11.2015 - rozhovor na webu Cesty archeologie

6.11.2015 - článek na I-FORU k letošní expedici

2.11.2015 - článek na webu FF UK k letošní expedici i s anglickou mutací

29.10.2015 - Reportáž k letošní expedici na ČT 24 (čas 16:56)

21.9.2015 - 19.10.2015 EXPEDICE BURGUT - KAYRIT 2015

23.6.2015 - reportáž na Radiu Plus k plánované expedici (14:50)

26.5.2015 - článek v IFORU ke crowdfundingu

20.5.2015 - náš nový fb profil! 

20.5.2015 - rozjeli jsme crowdfundingový projekt ARCHEOLOGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V BAKTRII

5.3.2015 - vyšel článek o výsledcích prací na lokalitě Kajrit 2014

4.11.2014 - článek v IFORU

26.9.2014 - Stručně k výsledkům práce v této sezóně

28.8.2014 - Miniexpedice ÚKAR vyráží do Uzbekistánu zkoumat kurgany v podhorské stepi okresu Šerabád

22.1.2014 - Výkopová publikace Jandavlattepa I vychází v elektronické podobě.

1.10.2013 - Výstava "Do srdce Asie" otevřena v klášteře v Hostinném.

13.9.2013 - V Termezu byla zahájena výstava В сердце Азии. 10 лет чешско-узбекской экспедиции в Средней Азии.


10.6.2013 - Vyšla brožurka, vydaná FF UK "Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадского района"


17.1.2013 - Články o naší práci v Uzbekistánu a desetiletém jubileu spolupráce se objevily v tamním tisku "Uzbekistan Today""Tisková Agentura MZV Uzbekistánu"."Kul´tura.uz".,12NEWS.uz". a na několika dalších serverech.

11.12.2012 - Fotogalerie z vernisáže výstavy "Do srdce Asie".

11.12.2012 - Rozhovor pro ČR Leonardo ze 3.12.2012 (pořad Monitor).

 

23.11.2012 - V pondělí 3.12.2012 byla v přízemí hlavní budovy FF UK zahájena výstava "Do sdrce Asie" o desetiletí činnosti naší expedice.

23.11.2012 - Právě vyšla knížka Ladislav Stančo a kol.: "Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii" vydaná FF UK v Praze.

23.11.2012 - Právě vyšlo další číslo časopisu Studia Hercynia (č. XVI/2) se dvěma články o činnosti expedice v Uzbekistánu v roce 2011.

1.11.2012 - Právě vyšla kniha L. Stanča "Greek Gods in the East. Hellenistic Iconographic Schemes in the Central Asia" v nakladatelství Karolinum.

29.6.2012 - Ještě jeden starší článkek na internetu shrnující skoro celé působení naší expedice.

29.3.2012 - Články o naší práci v Uzbekistánu v tamních listech "Mládež Uzbekistánu" a"Večerní Taškent".

5.12.2011 - Nedávno byla ukončena letošní kratší výzkumná expedice, která byla zaměřena na další extensivní i intensivní povrchové sběry v okolí Šerabádu a dokončení sběru podkladových dat pro sestavení archeologické mapy šerabádského okresu. Brzy budou prezentovány podrobnější výsledky.

10.10.2011 - Právě vychází u nakladatelství Karolinum publikace Jandavlattepa I., jako první svazek řady o výsledcích česko-uzbecké archeologické expedice.

10.10.2011 - V říjnu a listopadu t.r. proběhne další část archeologického povrchového průzkumu v oblasti Šerabádské oázy v jižním Uzbekistánu. Expedice se zůčastní Petra Tušlová, Ladislav Stančo, Ališer Šajdullaev, Adéla Dorňáková, Věra Doležálková a Tereza Machačíková.

10.10.2011 - Právě vyšel nový svazek časopisu Studia Hercynia s článekem Petry Tušlové o výsledcích loňské expedice do Uzbekistánu "Systematical Field Survey in Sherabad District, South Uzbekistan".

18.10.2010 - Stručně o výzkumu v roce 2010.

8.10.2010 - Rozhovor pro časopis I-FORUM: Ladislav Stančo: Mám šťastnou ruku. Archeologická expedice v jižním Uzbekistánu.

8.10.2010 - Článek k projektu v Uzbekistánu v roce 2009: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009

29.9.2010 - Archeologická expedice ÚKAR v jižním Uzbekistánu úspěšně skončila. Dvěma týmy, ve složení Ladislav Stančo, Alžběta Danielisová, Ališer Šajdullaev a Petra Tušlová, Viktoria Chystiaková, Věra Doležálková, Tereza Machačíková, byla objevena řada nových archeologických lokalit nejrůznjěších období včetně pohřebišť, u dalších byla zpřesněna datace.

27.4.2010 - Našemu jednoletému projektu "Systematická povrchová prospekce v oblasti Šerabáddarji v jižním Uzbekistánu za použití nedestruktivních metod a aplikace ArcGIS" byla přidělena grantová podpora (interní projekty FF UK).

27.4.2010 - V srpnu a září 2009 proběhla prospekční archeologická expedice do jižního Uzbekistánu s cílem sbírání dat k sestavení archeologické mapy v projektu, financovaného FF UK. Výsledky projektu byly prezentovány na ÚKAR, ArÚ AV, v Národním muzeu a na kolokviu Orientalia antiqua nova v Plzni.

2.8.2009 - Aktuálně k projektu v Uzbekistánu: The activities in Uzbekistan in the 2008 season: testing the Google Earth programme as a tool for archaeological prospecting.

12.3.2009 - Našemu jednoletému projektu "Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie" byla přidělena grantová podpora (specifický výzkum FF UK). Bude realizován ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV v Praze.

26.7.2008 - Výzkum Džandavláttepa 2002 - 2006- předběžné zprávy v angličtině, původně publikované v časopise Studia Hercynia.

20.3.2008 - Článek v časopise I-FORUM: Pět let česko-uzbeckých výzkumů na lokalitě Džandavláttepa.

25.1.2007 - Informace o výzkumu v roce 2006.

24.1.2007 - V letošním roce nepřipravujeme pokračování výkopových prací. Naším hlavním cílem je příprava první souborné publikace výzkumů na Džandavláttepa, na které aktuálně pracuje celý tým. Dalším terénním pracím brání také nedostatek finančních prostředků. Na letošní rok nám nebyla udělena grantová podpora.

14.12.2006 - V roce 2006 již proběhla pátá sezóna archeologického výzkumu Džandavláttepa za účasti archeologů Ladislava Stanča Ph.D., Mgr. Kristýny Urbanové, Jana Kysely, Petry Belaňové a geodeta Ing. Petra Turczera. Projekt byl v tomto roce financován grantem GA UK a sponzorsky podporován společností Eriell. Oběma subjektům děkujeme.

13.12.2006 - Silk Roads in the Digital Era - First International Workshop. 14.-15.12 2006, Barcelona. (Podrobnější informace v pdf dokumentu).

24.9.2006 - Velvyslanec ČR v Uzbekistánu Aleš Fojtík s chotí přijeli navštívit lokalitu Džandavláttepa - foto.

27.5.2006 - V roce 2006 se k nám konečně otočila čelem i média. Po krátkém šotu na ČT1 (20.2. 2006, 7:40, Dobré ráno s Českou televizí odvysílal i Český rozhlas asi 17 minutový rozhovor s informacemi o našem projektu (vysíláno v Planetáriu č. 22/2006, 27. května - 2. června), který si můžete poslechnout na stránkách ČRo.

15.5.2006 - V Šumperku proběhla výstava o expedici Džandavláttepa.

O všech našich projektech se širší odborná veřejnost mohla poučit na jednodenním setkání v Akademii věd, věnovaném českým archeologickým expedicím v zahraničí. Z této akce vzešla také iniciativa časopisu Archeologie, vydat knihu věnovanou českým expedicím působícím v zahraničí.

Fotografická výstava o Uzbekistánu a archeologii proběhla v centru FotoŠkoda od: 7.3.2005 do: 21.3.2005.