Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Témata prací PGS studentů

řešitel vedoucí práce téma
Mgr. Katarína Arias Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. „Vliv antických předloh na architekturu a umění raného islámu.“
Mgr. Valéria Kašpar Vaškaninová Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. „Umenie severozápadnej Anatólie v achajmenovskej dobe a jeho vzťahy s gréckym a perzským umením.“
Mgr. Ivana Havlíková Doc. PhDr. Lubomír Konečný „Antická mytologická tématika v českém umění 30. let 20. století“
Mgr. Helena Tůmová Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. „Ravennské skulpturální umění křesťanské antiky: rozbor materiálu ravennských sarkofágů 4.- 7. stol. po Kr.“ Vliv importu mramoru, prefabrikovaných sarkofágů a architektonické dekorace z východních částí římského impéria na lokální seveoitalskou produkci. Tradice opakovaného použití sarkofágů a architektonické dekorace v Emilie- Romagni.
Mgr. Petra Belaňová Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. „Štylistický rozbor starovekého šperku Strednej Ázie 1.- 4. stor. po Kr. a jeho vzťahy k umeniu antického Stredomoria (materiálne a ikonografické pramene)“
Mgr. David Lužický Doc. PhDr. Václav Marek, CSc. „Mincovnictví období římské tetrarchie 284- 312 n. l.: Organizace, nominály, ikonografie“
Mgr. Jitka Doležalová Doc. PhDr. Marie Dufková, CSc. „Pozdně římské, byzantské a ummájovské sklo užívané v rituálním kontextu“
Dott. Frederico Gambacorta Doc. PhDr. Václav Marek, CSc. „Roman Silver Coinage in the 5th. Century AD (Římské stříbrné mince 5. st. N. l.)“
Ing. Mgr. Stanislava Kučová Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. „Etruské sakrální okrsky a jejich prostorová orientace za použití metod geoinformatiky“
Mgr. Michaela Zyková Prof. Dr. Jan Bouzek, Csc. „Náboženství doby bronzové v českých zemích ve vztahu ke Středomoří“
Mgr. Barbora Weissová Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. „Vytvoření archeologické mapy mohyl v Bulharsku“
Mgr. Aneta Kováčová PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. „Architektonická výzdoba gandhárskych buddhistických kláštorov“
Dott. Lucilla Barresi Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. „Distribution of Daunian Pottery in Croatia and SLovenia. Its influence along the Amber Route to Central Europe“
Mgr. Zuzana Jamrichová Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. „Ženské postavy v černej a červenej figúre – možnosti interpretácie s využitím feministickém archeológie a genderových štúdií“
Mgr. Martina Jiroušková PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. „Význam severního Černomoří pro Byzantskou říši v 6.-10. století. Hospodářský a vojenský význam města Chersonésos“
Mgr. Jan Kysela Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. „Počátky českých oppid a procesy urbanizace v evropské době železné“
PhDr. Petr Juřina Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. „Odraz astronomických představ ve starověkém umění“
Mgr. Věra Jaklová Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. „Studie o historii pozdní doby bronzové ve východním Středomoří“

Aktuality ÚKAR

Otevírací doba knihovny je v období 11. - 19. 10. 2018 z důvodu exkurze otevřená takto: pondělí...

10. říjen 2018

Aktualizovanou dobu knihovny v ZS 2018/2019 najdete v sekci Knihovna.

27. září 2018