Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Seznam doktorských prací obhájených na ÚKAR od roku 1998

rok

jméno

téma

signatura v knihovně ÚKAR

titul

1998

Smoláriková, K.

Importy gréckej keramiky v Egypte v období 660 – 332 pred n. l.

46A50

Ph.D.

2001

Líbal, P.

Antické tradice v české novověké architektuře

46A51

Ph.D.

2002

Alušík, T.:

Egejská architektura: Ikonografie a památky in situ.

46A49

PhDr.

2005

Alušík, T.

Fortifikace na mínojské Krétě a jejich egejské paralely

46A64-65

Ph.D.

 

Stančo, L.

Ikonografický rozbor umění Gandháry, Baktrie a přilehlých oblastí Kušánské říše. Aspekt helénizace

46A69

Ph.D.

2006

Titz, P.

Votivní terakoty z období římské republiky a jejich ovlivnění uměním Velkého Řecka

46A73

Ph.D.

2007

Trefný, M.

Keltské kmeny v Malé Asii.

46A78

Ph.D.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality