Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Seznam magisterských prací obhájených na ÚKAR od roku 1998

Mgr.

rok

jméno

téma

signatura v knihovně ÚKAR

1998

Hayerová, A.

The Italian terra sigillata from the site of Ossaia la Tufa

46A41

 

Pavúk, P.

Pottery studies of Troia VI and VIIA. Its chronology and external relations, including a discussion of selected sites in western and central Anatolia.

46A40

 

Titz, P.:

Hlava a portrét v umění střední římské republiky

46A42

 

Vacinová, L.

Pohřební obřady a uctívaní ostatků v Řecku od doby mykénské do konce geometrického období

46A43

1999

Trefný, M.

Jeskyně Býčí Skála a Caput Adriae. Pokus o objasnění vzájemných vztahů obou oblastí na základě analýzy nejdůležitějšího nálezového materiálu

46A44

2000

Rafaj, J.

Vzdálené obchodní cesty v období Římské říše (ve vztahu k Indii)

46A45

 

Stančo, L.

Počátky gandhárské plastiky a její vývoj. Gandhárská plastika v českých sbírkách

46A46

2001

Alušík, T.

Ikonografiké prameny k egejské architektuře ve srovnání se zbytky dochovaných staveb

46A47

2002

Dostálová, K.

Kykladské idoly a jejich ohlasy v umění 20. století

46A52

 

Kubín, P.

Římskoprovinciální spony starší doby římské z Moravy a naddunajské části Dolního Rakouska

46A54

2003

Drbal, V.

 

Řecko- egyptské sochařství za ptolemaiovského Egypta

46A55

2004

Dráč, M.

Etruské a italické vlivy v hmotné kultuře východohalštatského okruhu

46A59

 

Jettmarová, K.

Aquitánská mozaika. Srovnání mozaik z Loupian a Séviac

46A60

 

Polišenská, O.

Gryfové a draci ve skythském umění. Předlohy a způsoby zobrazení

od archaické doby do helénismu

46A56

 

Suchá, A.

Recepcia antiky v diele Jana Štursu

46A57

 

Švecová, M.

Kůň v laténském umění

46A58

2005

Kytnarová, K.

Antické tradície vo výzdobe ummajovských púštnych palácov

46A63

 

Macešková, H.

Les lampes antiques de Lattara. Collection du Musée archéologique Henri- Prades de Lattes

46A61

 

Pastoreková, A.

Detský portrét v rímskom umení

46A66

 

Šmahelová, L.

Skythský oděv. Nálezy v altajských kurganech a ikonografické prameny

46A67

 

Vaškaninová, V.

Perzská toreutika achaimenovského obdobia a jej vzťahy ku gréckemu umeniu

46A62

2006

Fiedler, D.

Thrácké pojetí smrti a pohřebního ritu

46A72

 

Havlíková, I.

 

Láokoón. Recepce sousoší v českém výtvarném umění (1800 – 2000)

46A71

 

Sekavová, H.

 

Ravennské figurální a symbolické sarkofágy 4.- 6. století po Kr. Ikonografie, typologie a chronologie ravennských

sarkofágů

46A68

 

Urbanová, K.

 

Textilní produkce v kušánské Střední Asii

46A70

2007

Belaňová, P.

 

Šperk kušánskej Strednej Ázie

46A76

 

Čečrdle, J.

 

Atlanti a karyatidy v Praze

46A74

 

Kalasová, B.:

Dionýsovká tématika na jihoitalských vázach

46A77

 

Lužický, D.

Mince vojenských císařů ve sbírce UK

46A75

2008

Jiroušková, M.

 

Námorní obchod v severním Černomoří v byzantské době

46A79

Aktuality ÚKAR

Otevírací doba knihovny je v období 11. - 19. 10. 2018 z důvodu exkurze otevřená takto: pondělí...

10. říjen 2018

Aktualizovanou dobu knihovny v ZS 2018/2019 najdete v sekci Knihovna.

27. září 2018