Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Obsah SH X

Studia Hercynia 10 - Obsah

Part I. Studies dedicated to Jan Bouzek and Iva Ondřejová on the occasion of their rounded birthdays

Jiří Musil, Profesoru PhDr. Jano Bouzkovi, DrSc. a docentce PhDr. Ivě Ondřejové, CSc. (dedication to J.B. and I.O.)

Petr Charvát, “Hail, Thou son of the Noble”, An inscribed sealing from Archaic Ur

Marek DráčEtruské páskové (košíkovité) náušnice typu a baule (bauletto) a jejich obdoby v pozdně halštatském prostředí

Summary: The Etruscan basket (band) earrings a baule (bauletto) and their analogies in the Late Hallstatt area

Jan Jílek, Supplementary notes to the cognition of silver vessels in the territory of the Czech and Slovak republics

Andrea KrahulcováŘímské dočasné tábory na našem území

Summary: Roman temporary forts in Czech lands

Patrik Líbal, Juno hledící

Zusammenfassung: Juno schauend

Josef Mašek, Římské fortifikace v egyptské Východní poušti

Summary: Roman fortification in the Eastern desert in Egypt

Petr Mikulka, Struktura římských kupolových centrál: volné a částečně integrované stavby

Summary: Structure of Roman vaulted centrals: free and partly integrated buildings

Jiří Musil, Atlantis české archeologie (kde leželo Marobudon ?)

Summary: Atlantis of Czech archaeology: where was Marobudon?

Lubor Smejtek, Kultovní prostor z období knovízské kultury v Kněževsi

Summary: Cult area of the Knovíz culture period at Kněževes

Ladislav Stančo, Antropomorfně zdobený džbánek z Džandavláttepa

Summary: Jug with human face from Jandavlattepa

Helena Svobodová, Několik falz a reprodukcí antických lamp ve sbírce Národního muzea

Summary: Some forgeries and reproductions of Greek and Roman lamps in the collection of the National museum in Prague

Pavel Titz, Jindřich Čadík – student Karlovy University

Summary: Jindřich Čadík – student of the Charles University

Martin Trefný, Nálezy “antické” provenience z Litoměřicka a Roudnicka

Summary: Finds of “Classical” origin in the areas of Litoměřice and Roudnice

Valéria Vaškaninová, Ornament on the Achaemenid metalware

Part II. Jan Bouzek to Iva Ondřejová, Iva Ondřejová to Jan Bouzek

Jan Bouzek, Dvě mramorové sochy v Praze: Nemesis a Dívka s kůtky

Summary: Two marble statues in Prague: Nemesis and Girl with dice

Iva Ondřejová, Makedonské pásy a jejich vztah k etruským a halštatským náušnicím

Summary: Macedonian bands and their relation to Etruscan and Hallstatt earrings

One more article dedicated to J.B. and I.O.

Lidia Domaradzka, Caracteristique ethno-culturelle et linguistique de la population dans la province de Thrace (IVe-Vie ss.) d'après des sources épigrafiques

Part III. Reports

Report on the activities of the Institute of Classical Archaeology, Charles University

Jan Bouzek and Jiří Musil, Pistiros 2005: preliminary report

Ladislav Stančo et alii, Jandavlattepa 2005. Preliminary excavation report

Contents of the volumes I-X

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality