Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Průběh přijímacího řízení - navazující studium

přijímací zkouška: jednokolová, ústní

 

popis přijímací zkoušky:

Ústní část

1) rozprava o tématu bakalářské práce a výhledy k tématu magisterské práce (max. 40 bodů)

2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z egejské a řecké archeologie (max. 30 bodů)

3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z etruské a římské archeologie (max. 30 bodů)

 

další požadavky ke zkoušce:

Seznam základní literatury použité při přípravě bakalářské práce (předkládá se u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia.

 

přípravný kurz: není

Aktuality ÚKAR

Knihovna je ve čtvrtek 24. 4. 2018 z důvodu konání rigorózního řízení zavřená.

20. duben 2018

Ústav pro archeologii FF UK v Prazesi Vás dovoluje pozvat na 99. KULATÝ STŮL.

doc. Mgr....

26. březen 2018

se ruší. 

25. březen 2018

Státní rigorózní zkouška Mgr. Andrey Krahulcové se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 10:00 hod. v...

08. březen 2018