Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Uzbekistán

Archeologický výzkum v Uzbekistánu

 

Novinky -  Publikace - Financování - Spolupracovníci - Galerie

Základní informace o projektu

Ústav pro klasickou archeologii FF UK realizoval v letetch 2002-2006 ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd Uzbecké republiky v Samarkandu archeologický výzkum lokality Džandavláttepa. Pahorek Džandavláttepa se rozkládá 10 km jihovýchodně od města Šerabád v Surchendarijské oblasti jižního Uzbekistánu a má rozlohou 7,5 ha. První zkušební sezóna (2002) byla věnována prospekci a zjišťovacím sondážím. Druhou sezónou (2003) byl zahájen soustavný archeologický výzkum v několika sektorech lokality.  V letech 20042005 byla dále zkoumána část vnitřní městské zástavby v sektoru 7 a také prostor citadely - sektor 20, brány - sektor 4 a byl prodloužen stratigrafický řez v sektoru 2a. V sezóně 2006 pokračovaly práce pouze v sektorech 2a - stratigrafickém řezu, který byl dokopán až na podloží a v sektoru 20, na citadele. Proběhlo také geodetické zaměření celé lokality i odkrytých situací.

V letech 2008-2011 probíhaly intenzivní i extenzivní archeologické prospekce v Šerabádském okrese Surchandarijské oblasti s cíle sestavení archeologické mapy regionu. V roce 2014 proběhla krátká výkopová kampaň na lokalitě Kajrit v Pašchurstké dolině s cílem vyjasnění datce kurganů objvených během předchozích prospekcí.

Zajímají vás detaily? Jednotlivé sezóny výzkumů:

2010 - 2009 - 2008 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002  

jandavlattepa

 

Novinky - více ZDE

 

5.3.2015 - vyšel článek o výsledcích prací na lokalitě Kajrit 2014

4.11.2014 - článek v IFORU

26.9.2014 - Stručně k výsledkům práce v této sezóně

28.8.2014 - Miniexpedice ÚKAR vyráží do Uzbekistánu zkoumat kurgany v podhorské stepi okresu Šerabád

22.1.2014 - Výkopová publikace Jandavlattepa I vychází v elektronické podobě.

1.10.2013 - Výstava "Do srdce Asie" otevřena v klášteře v Hostinném.

13.9.2013 - V Termezu byla zahájena výstava В сердце Азии. 10 лет чешско-узбекской экспедиции в Средней Азии.

Krajina v podhorských stepích, kde probíhala archeologická prospekce 2008-2011