Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

BZK a SZZK: září 2018

BZK z oboru klasická archeologie: 3. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C.

SZZK z oboru klasická archeologie: 10. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C.

Odevzdání bakalářské a diplomové závěrečné práce: nejpozději měsíc před konáním státních závěrečných zkoušek, a to včetně vložení elektronické verze práce (totožné s verzí tištěnou) do SIS.

 

 


Datum platnosti: 
11. září 2018

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality