Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Studentská konference ARCHEOLOGIE NA ROZCESTÍ v Plzni

KAR FF ZČU v Plzni
Konference se koná k příležitosti 20. výročí
založení Katedry archeologie v Plzni (1998-2018).
Datum konání konference: 9. 10. 2018
Datum deadlinu přihlašování: 31. 8. 2018
Odevzdávání příspěvků do časopisů: 31. 10. 2018

Datum platnosti: 
3. srpen 2018

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality