Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Archeologie Střední Asie + seminář

Přednáška bude letos v souvislosti s projektem NEURON zaměřena úžeji na archeologii Střední Asie s důrazem na antické období. Seminář ji bude rozšiřovat a doplňovat. Bude uznáván jako seminář ke specializaci. Pro všechny, kdo mají nebo chtějí mít něco společného s výzkumy v Uzbekistánu je obojí povinné!

Aktuality ÚKAR

Státní rigorózní zkouška Mgr. Andrey Krahulcové se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 10:00 hod. v...

08. březen 2018