Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Pozdně antická a raně křesťanská archeologie: Itálie

Letos bude v rámci tohoto kursu přednášet Dr. Maříková-Kubková, můžete se těšit na tento program: 

Základy pozdně antické a raně středověké architektury (období od vlády Konstantina Veliké do doby vláda Karla Velikého), pars occidentalis

Kurs se bude věnovat pozdně antické a raně středověké architektuře s přihlédnutím k oblasti jižní a západní Evropy. Jako most mezi pozdní antikou a raným středověkem je vnímána především architektura církevní. Budou tedy probrány základní principy, základní stavební typy, stavební technologie, architektonický dekor a (architektonické) liturgické vybavení.

V druhé části kurzu se pak soustředíme na důležitá sídla jižní a západní Evropy a projdeme jejich urbanistické a funkční změny mezi řádově 4. a 8. stoletím. 

Okruhy:

  1. Úvod do problematiky, definice a historie oboru, archeologie architektury a sídel
  2. Základní stavební typy církevní architektury, jejich původ a vývoj
  3. Architektura a liturgie, architektonický dekor a liturgická zařízení
  4. Architektura období vlády Konstantina Velikého
  5. Řím v pozdní antice a rané středověku
  6. Ravenna a předalpská oblast v období 5. - 8. století
  7. Pozdně antická a raně středověká architektura na území prefektur Galie a Itálie (evropská část)
Datum platnosti: 
10. březen 2017

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality