Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Tatiana Votroubeková

 

Tatiana Votroubeková absolvovala bakalářské studium v oborech religionistika a klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovi v Praze. Ve své bakalářské práci se věnovala eschatologii zoroastrizmu. V magisterském studiu pokračovala v oboru klasická archeologie na FF UK v Praze, absolvovala studijní pobyty v Itálii a obhájila diplomovou práci na téma etruských skalních hrobek a využití 3D modelingu při jejich dokumentaci. Od akademického roku 2015/2016 je studentkou doktorského studia v oboru klasická archeologie na FF UK v Praze. Ve své dizertační práci se věnuje architektuře etruských skalních hrobek. Její odborné zaměření je archeologie předřímské a římské Itálie, helénistické období, starověká náboženství, využití fotogrammetrie při dokumentaci a 3D modeling. Má zkušenosti z práce na záchranných i univerzitních archeologických výzkumech po České republice, v Makedonii a Itálii.

 

https://cuni.academia.edu/TatianaVotroubekova

Aktuality ÚKAR

Otevírací doba knihovny je v období 11. - 19. 10. 2018 z důvodu exkurze otevřená takto: pondělí...

10. říjen 2018

Aktualizovanou dobu knihovny v ZS 2018/2019 najdete v sekci Knihovna.

27. září 2018