Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Tatiana Votroubeková

 

Tatiana Votroubeková absolvovala bakalářské studium v oborech religionistika a klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovi v Praze. Ve své bakalářské práci se věnovala eschatologii zoroastrizmu. V magisterském studiu pokračovala v oboru klasická archeologie na FF UK v Praze, absolvovala studijní pobyty v Itálii a obhájila diplomovou práci na téma etruských skalních hrobek a využití 3D modelingu při jejich dokumentaci. Od akademického roku 2015/2016 je studentkou doktorského studia v oboru klasická archeologie na FF UK v Praze. Ve své dizertační práci se věnuje architektuře etruských skalních hrobek. Její odborné zaměření je archeologie předřímské a římské Itálie, helénistické období, starověká náboženství, využití fotogrammetrie při dokumentaci a 3D modeling. Má zkušenosti z práce na záchranných i univerzitních archeologických výzkumech po České republice, v Makedonii a Itálii.

 

https://cuni.academia.edu/TatianaVotroubekova

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality