Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

„Archeologie objeveného“ 7. studentská mezinárodní vědecká konference KAR FF ZČU v Plzni

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

PROGRAM

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality