Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Jeskyně Kaptar Kamar

Jeskyně Kaptar Kamar

Kaptar Kamar

Jeskyně Kaptar Kamar (uzb. = holubí jeskyně) se nachází nedaleko vesnice Chodžaankan na úpatí Kugitangských hor v bezmála 1400 m n. m. a přibližně 50 m nade dnem údolí.
Místo bylo objeveno během prospekcí v roce 2016 a ještě téhož roku zde proběhl drobný zjišťovací výzkum, který měl za cíl odkalit potenciál lokality. Kromě sběru keramiky na povrchu lokality byl při průzkumu využit detektor kovu obsluhovaný Tomášem Smělým. Soubor nálezů dokládal využívání jeskyně v různých prehistorických i historických obdobích (keramika kultury Jáz I; mince raně středověká abbásovská a mince místní ražby z vrcholného středověku; hrot šípu z pozdního středověku; keramika možná i z mladší doby kamenné). Pokud by bylo staří keramiky potvrzeno jako neolitické (mladší doba kamenná), jednalo by se o první doklady lidské v neolitu v této části střední Asie.

Keramika z jeskyně Kaptar Kamar

Na předběžný průzkum jeskyně v sezóně 2016 navázal výzkum na podzim 2017 prováděný detašovaným týmem české archeologické expedice (archeolog Ladislav Nejman, archeogeoložka Lenka Lysá, paleontoložka Miriam Nývltová Fišáková, studentka Michaela Ryzá, student Vít Záhorák ve spolupráci s Ladislavem Stančem a Šapulátem Šajdullaevem). Vedle detailního archeologického odkryvu proběhl v jeskyni také geoarcheologický a paleozoologický výzkum a kombinace těchto přístupů nám poskytla informace o tom, jak a kdy lidé v minulosti jeskyni využívali. Získané vzorky byly odeslány na analýzy a na jejich základě bude možné život lidí zde a vývoj samotné jeskyně přiblížit ještě více. Keramický materiál zatím jasně prokazuje, že převis sloužil lidu jázovské kultury (1500–1100 př. Kr.) ˇwiki odkaz https://en.wikipedia.org/wiki/Yaz_culture). Datace části souboru do staršího pravěku budou dále prověřovány. Nalezeno bylo dokonce několik kamenných artefaktů. Početné byly nálezy kostí – nejčastěji zastoupená zde byly kosti domácích zvířat, z nichž vůbec nejčetnější byly kosti ovcí a koz. Součástí byly ale také kosti dalších savců (dobytku, psů, oslů), ryb a žab, ptáků a schránky měkkýšů.

Výzkum v Kaptar Kamar 2017

 

Předběžnou zprávu z výkumu 2017 si můžete přečíst zde