Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Gallery

Here you can find pictures from our events, trips and exhibitions.
2
Výběr fotek z výzkumu Římské lokality Jurta u Strojna pro rok 2015
3
Fotky pořídili pracovníci LVT FF UK.
4
Vydařená vycházka s odborníky na slovo vzatými z ÚKAR i odjinud.
7

Celkem sedm studentů a pracovníků ÚKARu se přednáškou nebo posterem zúčastnilo letošího setkání evropských archeologů. Jubilejní již XX. výroční konference, kterí se tentokrát uskutečnila v Itanbulu, se zúčastnilo na dva tisíce archeologů nejen z Evropy.

8

Malá výstava sestavená i z malých odlitků náležejících ÚKAR vylákala k malému výletu malou skupinku zvědavců, kteří ji chtěli navštívít dříve, než bude před začátkum semestru rozebrána. Výstava byla povedená a zvláště pracovní list a místnost pro aktivity s výstavou spojené, byly skvělé. Jen je škoda toho malého kladívka.

9

Několik fotografií ze slavnostního zahájení panelové výstavy "Oasis Parva" v prsotorách Mázhausu v Celetné 20 dne 29. 11. 2013. Vernisáži byli přítomni vedle organizátorů výstavy také jeho excellence egyptský velvyslanec a roděkan FF UK prof. Šedivý.

10

Pár fotografií z druhého ročníku studentské konference PeKlA 2013. Díky účasti kolegů ze Slovenska, Rakouska a Polska nabyla konference středoevropského rozměru.

11

Pár snímků ze slavnostní vernisáže výstavy "Oasis Parva" z března 2014 v Melicharově vlastivědném muzeu ve středočeské Unhošti. autory výstavy na vernisáži reprezentoval doc. Musil. Výstava byla doprovozena cyklem odborných přednášek, které veřejnosti přiblížily projekt ÚKARu v egyptské Západní pošti i samotný Římský Egypt.

12

Vzpomínka na egejsky orientovanou konferenci "...a hučící šumělo moře" z května 2012.

13

Vzpomínka na výlet do Galerie antického umění v Hostinném v Podkrkonoší a na Betlém u Kuksu.

14

Pár obrázků z exkurse ÚKAR do muzeí v Roudnici nad Labem. A) sezónní výstava řecké keramiky na zámku v Roudnici; B) expozice antiky v Podřipském muzeu

15

Pár obrázků z exkurse do provincie Raetia. Manching (Kelten-Roemer Museum), Regensburg (Řezno/Ratisbona/Castra Regina), Limes (Abusina), Kehlheim, Walhalla.

16
Dvě koláže ze smuteční veselice k uctění nedožitého 2000. výročí úmrtí římského císaře Augusta. Videa z konference jsou ke shlédnutí zde: http://www.youtube.com/channel/UCF7Q539GqxVjnHildy_U_oA Ohlas "Římského dne" v místním tisku a tlači zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15264.html http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_cervenec_2014.pdf
17
Dvě koláže z exkurse 2014 do Itálie.
20
Foto: J. Stibor a ÚKAR
21
Fotogalerie z výstavy v Termezu v září 2013.

Aktuality ÚKAR

There are not any news