Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Database of Lectures

Students can access lecture presentations for a variety of courses. The method depends on the course - sometimes they use the Arcis portal (students must request an account), while for other courses Moodle or other web-based services are used.

Archeologie Itálie
Jan Kysela

Archeologické metody
Jan Kysela

Helénismus
Ladislav Stančo

Okrajové oblasti antického světa
Ladislav Stančo

Periferie antického světa
Ladislav Stančo

Římská provincie Britannia
Michal Dyčka

Topografie antického světa 
Ladislav Stančo

Východní oblasti helénistického světa
Ladislav Stančo

Studie k antické ekonomice (Ancient Economy Studies)
Robert Frecer et al.

Aktuality ÚKAR

Předběžná zpráva o výzkumu převisu v jižním Uzbekistánu 

...

25. September 2017