Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Doporučená literatura k přijímacímu řízení (Bc.)

Seznam doporučené literatury:

 • Barker, G. – Rasmusen, T. 2005: Etruskové. Praha.
 • Borbein, A.H. – Hölscher, T. – Zanker, P. 2000: Klassische Archäologie. Eine Einführung. Berlin.
 • Bouzek, J. 2003: Etruskové, jiní než ostatní národy. Praha.
 • Bouzek, J. – Kostomitsopulos, F. – Sklenář, K. 1984: Dějiny archeologie II. Praha.
 • Bouzek, J. – Ondřejová, I. 1989: Periklovo Řecko. Praha.
 • Bouzek, J. – Ondřejová, I. 2004: Řecké umění. Učební texty. Praha.
 • Bouzek, J. – Ondřejová, I. – Musil, J. 1997: Úvod do klasické archeologie, Praha.
 • Buchvaldek, M. 1985: Dějiny pravěké Evropy. Praha.
 • Burian, J. – Oliva, P. 1984: Civilizace starověkého Středomoří. Praha
 • Durando, F. 1997: Řecko. Úsvit západní civilizace. Praha
 • Hanuš, K. – Nesměrák, M. 1989: Vývoj architektury a umění I, skripta ČVUT. Praha.
 • Hošek, R. – Marek, V. 1990: Řím Marka Aurelia. Praha.
 • Hölscher, T. 2006: Klassische Archäologie, Grundwissen. Stuttgart.
 • Liberati, A.M. – Bourbon, F. 1998: Starověký Řím. Praha.
 • Marek, V. – Oliva, P. – Charvát, P. 2008: Encyklopedie dějin starověku. Praha.
 • Novotná, M. (ed.) 2006: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Bratislava.
 • Pečírka, J. a kol. 1979: Dějiny pravěku a starověku I, II. Praha.
 • Podborský, V. 2002: Dějiny pravěku a rané doby dějinné (skripta MU v Brně). Brno.

Aktuality ÚKAR

Knihovna bude v úterý  23. 1. 2018 otevřená z důvodu nemoci pouze od od 10:00 do 12:00 hod...

19. leden 2018

SZZK z klasické archeologie: 22. ledna 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340, Celetná 20;

BZK...

04. leden 2018