Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Novinky v klasické archeologii

(25. 10. 2016, přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

...

14. říjen 2016

18.-21. dubna 2017 se v Marzabottu koná konference KAINUA 2017 věnovaná tématu...

04. říjen 2016

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia


Bakalářské studium je koncipováno tak, aby absolventům poskytlo základní přehled klasické archeologie v oblasti antického umění (řeckého, římského, etruského, egejského a okrajových oblastí antického světa), včetně římsko-provinciální archeologie. Absolvent studia by měl získat:
  • základní znalost antického umění a jiných hmotných památek antického světa
  • znalost historie, prehistorie laténského a římského období u nás
  • základní znalost terénních a muzejních metod
  • předpoklady pro studium magisterského navazujícího studia klasické archeologie
Absolvent bakalářského studia by měl být připraven k působení jako:
  • pomocný archeolog na výzkumech a expedicích
  • pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť, ochrany archeologických památek
  • odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří

Absolvent navazujícího magisterského studia

 

Absolvent disponuje podrobnou znalostí antického umění a hmotných památek antického světa, znalostí terénních a muzejních metod, má základní znalost latiny a staré řečtiny, dále znalost základů antické epigrafiky a numismatiky, starověké historie, prehistorie laténského a římského období u nás a antických tradic v  evropském umění. Je schopen samostatné vědecké práce.

Aktuality ÚKAR

BZK z oboru klasická archeologie: 3. září 2018 v 9:00 hod., místnost č. 340/C....

04. červenec 2018

Ústav pro klasickou archeologii bude v červenci a srpnu 2018 otevřen každé úterý a...

25. červen 2018